ukenru

Лубенець, який будує кораблі

   hudoschnuk 23102019 1Чи часто зустрічається вам людина, з головою поглинута своєю справою? Певно, що ні. Андрій Соломахін – щасливий виняток із тисяч лубенців. Він – живе мистецтвом. Причому в прямому розумінні цього слова. Адже живопис, іконопис та створення моделей історичних суден у пляшці стали сенсом його життя.

   Андрій працює худож­ником у міському Будинку культури.

   Але у вільний від роботи час – він митець, за­нурений у творчість, що ста­ла для нього і захоплен­ням, і відпочинком. На­ро­див­ся у Лубнах 23 жовт­ня 1972 року. Любов до ми­с­тецтва хлопцеві при­щепив батько. Він займав­ся різь­бою по дереву, умів бачити прекрасне. Цьому вчив Анд­рія. Казав: якщо лю­ди­на щось зробила, то ко­жен може повторити, аhudoschnuk 23102019 1 от­же, і ти можеш цього до­сягти.

   Втім шлях до мистецтва, відчуття у собі творця у Андрія був не простий. Вперше він відчув потяг до творчості у 25-річному віці, будучи цілком дорослою людиною, коли побачив в однієї жін­ки ікон­ку, яка його заціка­вила. Взяв до рук і відразу захотів відтворити об­раз, як бачить це сам. Спро­бував. Вийшло не від­разу. Були місяці ос­воєн­ня тех­ніки, підбору пен­зликів, олійних фарб, відто­чу­ван­ня уміння. І лише за третім разом відчув – по­чинає виходити! Нині Анд­рій Со­ломахін має у до­робку біль­ше 60 ікон. Най­більш до­рогі ікона Се­ра­фима Са­ров­ського та «Пре­­зри на Смирение», де дуже багато дрібних еле­ментів. Гор­дить­ся, що одна з ікон пере­буває у Мгар­ському Спасо-Пре­обра­женському мо­на­стирі. Іс­торія кожної – особ­лива та й доля у кожної ро­боти скла­дається по-різ­ному. Робить також копії.hudoschnuk 23102019 2

   Найкращий час роботи – вночі. Були ікони, які пи­сав по 14 годин без пе­рер­ви! І попри це робота над кожною може тривати два-два з половиною мі­сяці. При­­­чому день у день. Не менше 8 годин. Нама­гаєть­ся з точністю відтво­рити ко­жен елемент оригі­налу. Од­­­­­ного разу пораху­вав, скільки дорогоцінних каме­нів намальовано на од­ній з ікон. Виявилосяnhudoschnuk 23102019 13 не менше 577! Причому на­скільки дріб­на робота, що диву да­єшся. Сама ікона неве­лика 20х25 см. Але май­стер не може допустити жодного не­­­до­гляду, тому на­віть у жир­­ній крап­ці, якою зда­єть­­ся еле­мент на тій же дер­жаві – ви­конує зобра­ження доро­го­цінного каме­ня. Під збіль­шуваль­ним склом мо­ж­на розгле­діти філі­гран­ність цієї ро­боти: окан­тов­ка, ка­мінь, від­дзер­ка­лення світ­ла. Все як у жит­ті. Тому потрібне не ли­ше терпіння, а й кон­цент­­рація уваги.

   Андрій також освоїв тех­ніку так званого сухого пенз­лика. Вперше побачив ро­боти в Інтернеті. Згадав бать­кові слова і відразу ж загорівся: люди роблять, чо­му б і собі не спро­бувати? Спочатку тренувався ро­би­ти ескізи облич. Суть у то­­му, що на папері (бере тіль­ки італійського вироб­ницт­ва), щоб олійну фарбу, в яку вмочаєш пензлик, ви­терти до максимуму і прак­тично сухим пенз­ли­ком вти­рати її залишки у па­пір. Олійна фар­­ба про­со­чує по­верх­ню нас­тільки, що ма­люнок вихо­дить на зра­зок ла­зер­ного прин­тера. Мо­ж­на робити як кольорові, так і чорно-бі­лі ро­боти. Анд­рію більше подо­ба­ють­­ся чор­но-білі. Сто­­­­­­рон­­ня лю­дина відразу навіть не мо­же зро­зу­міти, що це за тех­ніка: олі­вець, пастель, ву­гіл­ля? Ма­лю­нок сухим пен­з­­ли­ком прак­тич­но не­мож­ливо вивести, на відміну від ін­ших технік. Це в основ­ному портрети, які пише з фото­графій, ос­кільки ця ро­бота не менш скру­пу­льозна, ніж іконопис, іноді – пейзажі. Втім у мис­тецтві завжди є елемент нат­хнен­ня. Андрій 16 мі­ся­ців пра­цював над од­нією роботою та так і не зміг завершити. Пояснити чо­му? – складно. Робота стоїть не­за­вер­ше­ною і до цього часу.hudoschnuk 23102019 10

hudoschnuk 23102019 7

   Загалом же митця нади­хає море. Згадує, як в ди­тинстві з батьком вперше побував у Криму. Відтоді їз­дили на відпочинок по­стій­но, причому бували і в Аб­хазії, де також Чорне мо­ре. Улюбленим занят­тям Анд­рія було стати пе­ред мор­ською широчінню і ди­ви­тися вдалеч. Адже це особ­ливий, неповторний світ, розташований за крок-два від твоїх ніг. Там існує своє життя, непідвладне людині.nhudoschnuk 23102019 12

   Тому ще одним захоп­ленням стало виготов­лен­ня макетів кораблів у пляш­ці. Робота надзвичайно кло­пітка і тривала, вимагає багато часу і терпіння. Пін­цет, інші пристосування, секретами яких Андрій не ділиться, дозволяють ство­рювати справжні витвори мистецтва у замкнутому просторі. Згадує, як монтаж останніх весел з правого борту першої своєї роботи – дракара, корабля вікінгів,   робив години три. Матеріал – дерево. З нього виго­тов­ляє багато дрібних дета­лей. Ці елементи по­трібно за­кріпити за допо­могою клею. І жаліється: як не див­но, але важко знайти хо­рошу пляшку. Справа в тому, що вона повинна мати іде­альне скло без різно­ма­ніт­них включень, буль­ба­шок повітря і т.д., щоб не було спотворення. Зби­ран­ня моделі має певні особ­ли­вості, все відбу­ваєть­ся без­посередньо у пляшці. Ко­раблі виготовляє не про­сто так, а з дотриманням крес­лень, які виписує ок­ремо. Копіює історичні суд­на. Має близько півтора десятка таких робіт. Ма­ленька ко­лекція. Остання – судно «моя квітка», з якого розда­вали провіант людям на день благо­да­ріння в Аме­риці. Це істо­ричний факт.hudoschnuk 23102019 3

hudoschnuk 23102019 14

hudoschnuk 23102019 4

hudoschnuk 23102019 5

hudoschnuk 23102019 8

   Таким чином Андрій по­в­ністю живе роботою, зану­рений у неї настільки, що не може і хвилини проси­діти без того, щоб не май­струвати, не творити. Від­чуває азарт, коли пра­цює над черговою робо­тою, так хочеться її швидше завер­шити, щоб… роз­по­ча­ти но­ву. Тож творчий процес у житті Андрія Соло­махіна ніколи не припи­няється!

 

Олександр МІЩЕНКО.

Знімок автора.

Підписуйтесь на нас у facebook !!!

А також читай: Оголошення: РОБОТА !!!!!!

Станьте одним із 4 000 передплатників. Газета "Лубенщина" завжди з вами

Онлайн-передплата

Лубенщина онлайн-передплата

Погода

Погода

Курс валют

Календар

Травень, 2021
ПнВтСрЧтПтСбНд
     1
День весни і праці
2
Великдень
3
Всесвітній день свободи друку, День кондитерів
45
Міжнародний день акушерки
67
День Радіо
8
День пам'яті та примирення, Міжнародний день Червоного Хреста
9
День Перемоги, День Європи (міжнародний)
10
День матері
1112
Всесвітній день медсестер
131415
Всеукраїнський день працівників культури, Міжнародний день сім'ї
16
День Європи (український), День науки
17
Всесвітній день електрозв'язку тa інформаційного суспільства, Всеукраїнський день працівників культури, День молодіжних тa дитячих громадських організацій, День пам'ятi жертв політичних репресій
18
Міжнародний день музеїв, Всесвітній день пам'ятi людей, померлих від СНІДу
19
Міжнародний день боротьби iз гепатитами
20
День банківських працівників, Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога
21
Вcесвітній день культурної різноманітності в iм'я діалогу і розвитку
22
Міжнародний день біологічної різноманітності
23
Свято Героїв
24
День кадровика, День слов'янської писемності тa культури
25
Тиждень солідарності з народами неcамокерованих територій
День філолога
262728
День прикордонника
29
Міжнародний день миротворців ООН
30
День працівників видавництв, поліграфії тa книгорозповсюдження
31
День хіміка, День Києва, Всесвітній день без тютюну
      
 • Станьте одним із 4 000 передплатників. Газета «Лубенщина» завжди з вами
 • Передплати газету лубенщина лише за 15,50
 • "Лубенщина" у форматі PDF - вигідно і зручно!
 • Як подати оголошення на сайті газети "Лубенщина"
 • Допоможіть своєму клієнту знайти вас! Додайте інформацію про вашу організацію в Довідник підприємств!

Україна і Світ

Названо топ-3 місця в Україні, де можна насолодитися весняним цвітінням

Доки погода дозволяє – ще є час упіймати весну за хвіст. Після затяжної зими квіти, хоч із запізненням, але все ж розпустили свої пуп’янки. І квітнути вони будуть у середньому ще два тижні. kvitu 11052021 2

Детальніше...

Потягом до Європи: Укрзалізниця відновлює міжнародне сполучення

Вже у червні Укрзалізниця планує відновити роботу своїх міжнародних маршрутів. Потяги курсуватимуть до Австрії і Угорщини.poizd 11052021 1

Детальніше...

З травня отримувачі субсидій повинні подати нову заявку на її отримання: що зміниться

Починаючи з травня цього року отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання. subsidiya 05052021 2

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Детальніше...

Замовити рекламу

Як стати журналістом

Автомагазин Автогалактика

Видавництво Лубни

Контакти

 • Адреса: 37500, м. Лубни, проспект Володимирський, 43 (вхід з двору), 2-й поверх.
 • Телефон: +38(05361)61651
 • Телефон: +38(05361)74556
 • E-Mail: Lubenschina@ukr.net

Телефони

 • Директор підприємства (редактор) (05361) 6-11-20, (05361) 6-14-58, 063-607-88-24
 • Журналіст (05361) 6-14-68
 • Головний бухгалтер (менеджер з реклами) (05361) 6-16-51, 050-261-96-96
 • Оператори комп’ютерної верстки (05361) 7-45-56

Інформація

 • - Директор підприємства (редактор): Олександр Міщенко
 • - Індекси 61247. 61501. 61502
 • - Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації ПЛ 1240-497ПР

Угода

 • - За точність викладених фактів відповідальність несе автор
 • - За зміст та достовірність інформації у рекламі відповідальність несе рекламодавець
 • - Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій
 • - Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали
 • - При використанні, або копіюванні матеріалів з сайту, посилання на сайт газети "Лубенщина" - обов'язкове!
© 2018 Газета Лубенщина. Всі права захищені.

Карта сайта | Політика конфіденційності

Пошук по сайту