ukenru

Лубенець, який будує кораблі

   hudoschnuk 23102019 1Чи часто зустрічається вам людина, з головою поглинута своєю справою? Певно, що ні. Андрій Соломахін – щасливий виняток із тисяч лубенців. Він – живе мистецтвом. Причому в прямому розумінні цього слова. Адже живопис, іконопис та створення моделей історичних суден у пляшці стали сенсом його життя.

   Андрій працює худож­ником у міському Будинку культури.

   Але у вільний від роботи час – він митець, за­нурений у творчість, що ста­ла для нього і захоплен­ням, і відпочинком. На­ро­див­ся у Лубнах 23 жовт­ня 1972 року. Любов до ми­с­тецтва хлопцеві при­щепив батько. Він займав­ся різь­бою по дереву, умів бачити прекрасне. Цьому вчив Анд­рія. Казав: якщо лю­ди­на щось зробила, то ко­жен може повторити, аhudoschnuk 23102019 1 от­же, і ти можеш цього до­сягти.

   Втім шлях до мистецтва, відчуття у собі творця у Андрія був не простий. Вперше він відчув потяг до творчості у 25-річному віці, будучи цілком дорослою людиною, коли побачив в однієї жін­ки ікон­ку, яка його заціка­вила. Взяв до рук і відразу захотів відтворити об­раз, як бачить це сам. Спро­бував. Вийшло не від­разу. Були місяці ос­воєн­ня тех­ніки, підбору пен­зликів, олійних фарб, відто­чу­ван­ня уміння. І лише за третім разом відчув – по­чинає виходити! Нині Анд­рій Со­ломахін має у до­робку біль­ше 60 ікон. Най­більш до­рогі ікона Се­ра­фима Са­ров­ського та «Пре­­зри на Смирение», де дуже багато дрібних еле­ментів. Гор­дить­ся, що одна з ікон пере­буває у Мгар­ському Спасо-Пре­обра­женському мо­на­стирі. Іс­торія кожної – особ­лива та й доля у кожної ро­боти скла­дається по-різ­ному. Робить також копії.hudoschnuk 23102019 2

   Найкращий час роботи – вночі. Були ікони, які пи­сав по 14 годин без пе­рер­ви! І попри це робота над кожною може тривати два-два з половиною мі­сяці. При­­­чому день у день. Не менше 8 годин. Нама­гаєть­ся з точністю відтво­рити ко­жен елемент оригі­налу. Од­­­­­ного разу пораху­вав, скільки дорогоцінних каме­нів намальовано на од­ній з ікон. Виявилосяnhudoschnuk 23102019 13 не менше 577! Причому на­скільки дріб­на робота, що диву да­єшся. Сама ікона неве­лика 20х25 см. Але май­стер не може допустити жодного не­­­до­гляду, тому на­віть у жир­­ній крап­ці, якою зда­єть­­ся еле­мент на тій же дер­жаві – ви­конує зобра­ження доро­го­цінного каме­ня. Під збіль­шуваль­ним склом мо­ж­на розгле­діти філі­гран­ність цієї ро­боти: окан­тов­ка, ка­мінь, від­дзер­ка­лення світ­ла. Все як у жит­ті. Тому потрібне не ли­ше терпіння, а й кон­цент­­рація уваги.

   Андрій також освоїв тех­ніку так званого сухого пенз­лика. Вперше побачив ро­боти в Інтернеті. Згадав бать­кові слова і відразу ж загорівся: люди роблять, чо­му б і собі не спро­бувати? Спочатку тренувався ро­би­ти ескізи облич. Суть у то­­му, що на папері (бере тіль­ки італійського вироб­ницт­ва), щоб олійну фарбу, в яку вмочаєш пензлик, ви­терти до максимуму і прак­тично сухим пенз­ли­ком вти­рати її залишки у па­пір. Олійна фар­­ба про­со­чує по­верх­ню нас­тільки, що ма­люнок вихо­дить на зра­зок ла­зер­ного прин­тера. Мо­ж­на робити як кольорові, так і чорно-бі­лі ро­боти. Анд­рію більше подо­ба­ють­­ся чор­но-білі. Сто­­­­­­рон­­ня лю­дина відразу навіть не мо­же зро­зу­міти, що це за тех­ніка: олі­вець, пастель, ву­гіл­ля? Ма­лю­нок сухим пен­з­­ли­ком прак­тич­но не­мож­ливо вивести, на відміну від ін­ших технік. Це в основ­ному портрети, які пише з фото­графій, ос­кільки ця ро­бота не менш скру­пу­льозна, ніж іконопис, іноді – пейзажі. Втім у мис­тецтві завжди є елемент нат­хнен­ня. Андрій 16 мі­ся­ців пра­цював над од­нією роботою та так і не зміг завершити. Пояснити чо­му? – складно. Робота стоїть не­за­вер­ше­ною і до цього часу.hudoschnuk 23102019 10

hudoschnuk 23102019 7

   Загалом же митця нади­хає море. Згадує, як в ди­тинстві з батьком вперше побував у Криму. Відтоді їз­дили на відпочинок по­стій­но, причому бували і в Аб­хазії, де також Чорне мо­ре. Улюбленим занят­тям Анд­рія було стати пе­ред мор­ською широчінню і ди­ви­тися вдалеч. Адже це особ­ливий, неповторний світ, розташований за крок-два від твоїх ніг. Там існує своє життя, непідвладне людині.nhudoschnuk 23102019 12

   Тому ще одним захоп­ленням стало виготов­лен­ня макетів кораблів у пляш­ці. Робота надзвичайно кло­пітка і тривала, вимагає багато часу і терпіння. Пін­цет, інші пристосування, секретами яких Андрій не ділиться, дозволяють ство­рювати справжні витвори мистецтва у замкнутому просторі. Згадує, як монтаж останніх весел з правого борту першої своєї роботи – дракара, корабля вікінгів,   робив години три. Матеріал – дерево. З нього виго­тов­ляє багато дрібних дета­лей. Ці елементи по­трібно за­кріпити за допо­могою клею. І жаліється: як не див­но, але важко знайти хо­рошу пляшку. Справа в тому, що вона повинна мати іде­альне скло без різно­ма­ніт­них включень, буль­ба­шок повітря і т.д., щоб не було спотворення. Зби­ран­ня моделі має певні особ­ли­вості, все відбу­ваєть­ся без­посередньо у пляшці. Ко­раблі виготовляє не про­сто так, а з дотриманням крес­лень, які виписує ок­ремо. Копіює історичні суд­на. Має близько півтора десятка таких робіт. Ма­ленька ко­лекція. Остання – судно «моя квітка», з якого розда­вали провіант людям на день благо­да­ріння в Аме­риці. Це істо­ричний факт.hudoschnuk 23102019 3

hudoschnuk 23102019 14

hudoschnuk 23102019 4

hudoschnuk 23102019 5

hudoschnuk 23102019 8

   Таким чином Андрій по­в­ністю живе роботою, зану­рений у неї настільки, що не може і хвилини проси­діти без того, щоб не май­струвати, не творити. Від­чуває азарт, коли пра­цює над черговою робо­тою, так хочеться її швидше завер­шити, щоб… роз­по­ча­ти но­ву. Тож творчий процес у житті Андрія Соло­махіна ніколи не припи­няється!

 

Олександр МІЩЕНКО.

Знімок автора.

Підписуйтесь на нас у facebook !!!

А також читай: Оголошення: РОБОТА !!!!!!

Станьте одним із 4 000 передплатників. Газета "Лубенщина" завжди з вами

Онлайн-передплата

Лубенщина онлайн-передплата

Погода

Погода

Курс валют

Календар

Грудень, 2021
ПнВтСрЧтПтСбНд
  1
День працівників прокуратури, Всесвітній день боротьби пpоти СНІДу
2
Міжнародний день боротьби зa відміну рабства
3
Міжнародний день інвалідів
4
День обіймів
5
День працівників статистики, Міжнародний день добровольців в iм'я економічного тa соціального розвитку
6
День Збройних Сил України
7
День місцевого самоврядування в Україні, Міжнародний день цивільної авіації
8910
Міжнародний день прав людини, Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення (друге неділю грудня)
11
Міжнародний день гір
12
День сухопутних військ України
13
ДВсесвітній день дитячого телебачення тa радіомовлення
14
День вшaновування учасників ліквідації наслідків аварії нa Чорнобильській АЕС (День ліквідатора)
15
День працівників суду
16
День працівників енергетичної галузі
17
День працівника державної виконавчої служби
18
День працівників органів РАЦС, Міжнародний день мігрантів
19
День адвокатури, День Святого Миколая
20
День міліції, Міжнародний день солідарності людей
2122
День дипломатичної служби України, День енергетика
2324
День працівників архівних установ України
25
Католицьке Різдво
26
2728293031  
 • Станьте одним із 4 000 передплатників. Газета «Лубенщина» завжди з вами
 • Передплати газету лубенщина лише за 15,50
 • "Лубенщина" у форматі PDF - вигідно і зручно!
 • Як подати оголошення на сайті газети "Лубенщина"
 • Допоможіть своєму клієнту знайти вас! Додайте інформацію про вашу організацію в Довідник підприємств!

Україна і Світ

«ОТРИМАТИ 1 ТИС ГРН ЗМОЖУТЬ ВСІ ПОВНІСТЮ ВАКЦИНОВАНІ УКРАЇНЦІ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ДАТИ ЩЕПЛЕННЯ», – ДЕНИС ШМИГАЛЬ

Іноземні партнери оцінили ініційовану Президентом України програму з виплати 1 тис. грн вакцинованим як одну з найкращих програм і методик у цьому напрямку. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Детальніше...

В Україні прогнозують підвищення цін на книги

Вартість книжок в Україні зростає, а їх кількість зменшується через ситуацію на світовому ринку паперу.

 Про це розповів президент Української асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін. Він наголосив, що ситуація надзвичайно складна, що зумовлено кількома причинами:

– Брак сировини: целюлози і макулатури, що є основою для виготовлення картону для книжок;

– Багато європейських підприємств припинили свою роботу, або перепрофілювались у зв’язку з сучасним трендом, − вони почали робити папір для пакування замість офсетного.

Детальніше...

Вартість проїзду у столиці підніметься до 20 гривень — КМДА

Київська міська державна адміністрація оголосила про підвищення вартості проїзду у комунальному транспорті: тепер разова поїздка у метро коштуватиме 20 гривень.

Детальніше...

Замовити рекламу

Як стати журналістом

Автомагазин Автогалактика

Видавництво Лубни

Контакти

 • Адреса: 37500, м. Лубни, проспект Володимирський, 43 (вхід з двору), 2-й поверх.
 • Телефон: +38(05361)61651
 • Телефон: +38(05361)74556
 • E-Mail: Lubenschina@ukr.net

Телефони

 • Директор підприємства (редактор) (05361) 6-11-20, (05361) 6-14-58, 063-607-88-24
 • Журналіст (05361) 6-14-68
 • Головний бухгалтер (менеджер з реклами) (05361) 6-16-51, 050-261-96-96
 • Оператори комп’ютерної верстки (05361) 7-45-56

Інформація

 • - Директор підприємства (редактор): Олександр Міщенко
 • - Індекси 61247. 61501. 61502
 • - Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації ПЛ 1240-497ПР

Угода

 • - За точність викладених фактів відповідальність несе автор
 • - За зміст та достовірність інформації у рекламі відповідальність несе рекламодавець
 • - Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій
 • - Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали
 • - При використанні, або копіюванні матеріалів з сайту, посилання на сайт газети "Лубенщина" - обов'язкове!
© 2018 Газета Лубенщина. Всі права захищені.

Карта сайта | Політика конфіденційності

Пошук по сайту