ukenru

МЕТЕОСТАНЦІЯ МІСТА ЛУБНИ: ЯКОЮ БУДЕ ПОГОДА НА НОВИЙ РІК (ВІДЕО)

meteo 28122019 1У затишному куточку вул. Метеоро­ло­гічної, певно не кожен і знає, розташована метеорологічна станція м.Лубни. Що це за установа, яке вона має значення для спос­тереження за погодними умовами? Корес­пон­дент газети «Лубенщина» дізнався про іс­торію та особливості роботи з перших вуст, щоб розповісти про це читачам.

Як повідомила технік-метеоролог І категорії Ірина Довгаль, історія Лубен­ської метеостанції бере початок з 80-х років ХІХ століття. За архівними доку­ментами уряд царської Росії у 1882 році видав спеціальний указ, яким було пе­редбачено проведення метеороло­гічних спостережень. І з 1884 року при Лу­бен­ській чоловічій гімназії від­крили метео­рологічну станцію ІІІ розряду. А для того, щоб проводити ширші метео­рологічні спостереження, Лубен­ське повітове зем­ство за участю генерала Ве­личка і част­ково на його кошти розпо­чало будів­ництво окремого примі­щення для метео­станції. Завдяки цьому з 1 серпня 1892 року в Лубнах було відкрито метеоро­логічну станцію ІІ розряду. Двічі на день проводилися спостереження. Дані від­правлялися до головної фізичної обсер­ваторії Санкт-Петербурга.

Майже третину століття метеостанцію очолював Олександр Йосипович Кузь­менко. Своє життя він пов’язав з метео­рологічною станцією, працюючи на­чаль­ником і техніком. І навіть під час гро­мадянської війни 1920 року, коли при­міщення чоловічої гімназії згоріло і було повністю зруйноване, зникла частина приладів, Олександр Йосипович забрав до свого будинку те, що залишилося, і самотужки проводив метеорологічні спостереження протягом 8 років. Все це робив на добровільних засадах. Адже для метеорологічних спостережень головне неперервність. І чим більше ведуться спостереження, тим точніші можна зробити висновки щодо зміни клімату і т.д.meteo 28122019 3

На вул. Метеорологічну станція пере­їхала у 1925 році, коли спеціальним ак­том від 29 травня 1925 року Лубен­ський комунальний відділ передав у вико­ристання метеорологічної станції примі­щення будинку колишнього гене­рала Сарондо. Він в часи революції міг­рував до Іспанії. Ця будівля й досі знахо­диться на вул.Метеорологічній. І саме метео­рологічна станція дала назву вулиці.

Будинок було збудовано у 1905 році. Ни­ні його вік становить 115 років. Отже, розпочинаючи з 1932 року і до сьогодні, на цій території ведуться метеорологічні спостереження. З 1943 року метео­роло­гічна станція набула статусу станції І роз­ряду. Тут велися гідрометеорологічні спосте­ре­­ження за річками Лівобережної Ук­раїни. Гідрометеорологи надсилали їх з різних куточків Полтавщини. Тут вони об­роб­лялися, і спрямовувалися далі.

Слід пояснити градацію за розря­дами. Метеорологічна станція вва­жаєть­ся станцією ІІІ розряду, коли на ній ве­дуть­ся лише метеорологічні спосте­ре­ження, коли до них додаються гідро­ло­гічні, – станція набуває статусу ІІ роз­ряду, а якщо ще й агро­спосте­реження – входить до І розряду.

З 1977 по 2008 рік начальником метеостанції була Любов Гаврилівна Пет­ліцина. У 2006 року їй присвоїли зван­ня Почесний працівник гідро­метслужби. Треба сказати, що жінка всю себе від­давала відповідальній і дуже по­трібній роботі. Багато чого зробила для покра­щення рівня ведення спосте­режень.

З 2008 року метеостанцію очолює Га­лина Миколаївна Стовбун. Нею також багато чого зроблено, щоб покра­щити умо­­ви праці колективу. Здійснено ре­монт при­міщень, даху, проведено водогін (ра­ніше працівники метеостанції з відер­ця­ми ходили до колонки, щоб принести води).

Метеорологів часто плутають із си­ноп­­тиками. Запитують про прогноз по­годи. На­справ­ді ж ме­тео­станція має зовсім інші функ­ції. Вона фіксує ті дані, які спостерігаються зараз, обробляє їх і пере­дає далі. Тобто метео­станція вимі­рює темпе­ра­туру повітря, вологість, швидкість і напрям вітру, температуру грунту. Спос­тереження здійснюються через кожні три години цілодобово. Вдень і вночі. Незалежно від погоди – сніг, дощ, ураган, вітер, за­метіль – спо­стерігач повинен вийти на майданчик, зробити заміри, обробити їх, закодувати і відправити інформацію до Харкова. Звідти вона розповсюджується не лише по Україні, а й по всьому світу. Тобто дані лубенських метеорологів бачать і скан­динавські метеорологи, і метео­рологи Англії, Сполучених Штатів Америки, Росії, Китаю, країн Африки і навіть Південної півкулі. На їх основі си­ноптики, в першу чергу полтавські, хар­ківські, роб­лять певні висновки.

– Обладнання використовуємо не нове, ділиться Ірина Довгаль. – Але воно працює і досить таки ефективно. Прилад для вимірювання швидкості вітру показує як його напрямок, так і швидкість: середню та мак­симальну. Для контролю на май­данчику стоїть флюгер. Це потрібно якщо, наприклад, ста­лося відключення електро­енергії. Тоді метеорологи Лубен визначають окомірно напрямок і швидкість вітру. Хмарність та­кож вимірюється спе­ціаль­ним приладом ІВО. За ним фік­суєть­ся висота нижньої межі хмар. Це цікаво в основному для авіації. Тому лу­бенські метеорологи тісно спів­працюють з авіаторами довколишніх районів.

Прилад БАР – для вимірювання атмосферного тиску. Він автоматичний і по­рівняно новий, більш сучасний. По­рівняно нещодавно встановили на ме­теорологічному майданчику автома­тичні прилади БОЯДЕР для вимірю­вання тем­ператури грунту на глибині 5,10, 15 сан­ти­метрів. Також спостереження ведуться і старим способом – термометрами ртут­ними, спиртовими, яким хоч і по трид­цять років, але вони працюють безвід­мовно, не залежать ні від електро­енергії, ні від вітру. Їх звісно, повіряють. І це дає більш точні спостереження. Навіть у заметіль, пішов, розчистив сніг, поклав термометр на рівень грунту і він покаже температуру, яка фактично є.

meteo 28122019 2Також вимірюємо кількість опадів. Для цього існує опадомір – відро Тре­тя­кова, яке спеціально винайдено для визначення кіль­кості опадів. Існують при­лади, які вліт­ку, крім того фіксують ін­тенсивність опадів.

Метеостанція м.Лубни працює на високому професійному рівні. За якість спостереження кожній подібній установі надають оцінки. Метеостанція в Лубнах, хоча нині і має статус ІІ розряду, та отримує найвищі бали. Свідчення цього – нагорода від Женевської Всесвітньої метеорологічної організації, отримана за якісні і своєчасні спостереження. Тобто це означає, що протягом 2-3 хвилин ін­формація, яку отримали, спеціальним чином кодується і передається в Хар­ківський центр і т.д. Потім уже на основі спостережень кожної метео­станції, що є в Україні, складаються карти погоди, і як наслідок – прогноз по­годи. Це здій­снюють синоп­тики.

Олександр МІЩЕНКО.

Знімки автора.

Онлайн-передплата

Лубенщина онлайн-передплата

Погода

Погода

Курс валют

Календар

Травень, 2022
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
День праці
23
Вcесвітній день свободи друку (преси)
4567
День радіо
8
День матері
Міжнародний день Червоного Хреста
9
День Перемоги
День Європи (міжнародний)
Дні пам'яті тa примирення, присвячені пам'ятi жертв Другої Світової війни (8-9 травня)
101112
Всесвітній день медичних сестер
131415
Всеукраїнський день працівників культури
Міжнародний день сімей
День пам'ятi жертв політичних репресій
День молодіжних тa дитячих громадських організацій
Усесвітній день пам'ятi людей, померлих від СНІДу
1617
Всесвітній день електрозв'язку тa інформаційного суспільства
18
Міжнародний день музеїв
19
Міжнародний день боротьби iз гепатитами
20
День банківських працівників
Усесвітній день метролога
Всесвітній день лікаря-травматолога
21
День Європи (український)
День науки
Вcесвітній день культурної різноманітності в iм'я діалогу і розвитку
22
Міжнародний день біологічної різноманітності
23
Свято Героїв
24
День слов'янської писемності тa культури
25
День філолога
Тиждень солідарності з народами неcамокерованих територій (25 - 31 травня)
26
Тиждень солідарності з народами неcамокерованих територій (25 - 31 травня)
27
День зварювальника
Тиждень солідарності з народами неcамокерованих територій (25 - 31 травня)
28
День працівників видавництв, поліграфії тa книгорозповсюдження
День прикордонника
Тиждень солідарності з народами неcамокерованих територій (25 - 31 травня)
29
День хіміка
День Києва
Міжнародний день миротворців ООН
Тиждень солідарності з народами неcамокерованих територій (25 - 31 травня)
3031
Всесвітній день без тютюну
Тиждень солідарності з народами неcамокерованих територій (25 - 31 травня)
     
 • Станьте одним із 4 000 передплатників. Газета «Лубенщина» завжди з вами
 • Передплати газету лубенщина лише за 15,50
 • "Лубенщина" у форматі PDF - вигідно і зручно!
 • Як подати оголошення на сайті газети "Лубенщина"
 • Допоможіть своєму клієнту знайти вас! Додайте інформацію про вашу організацію в Довідник підприємств!

Україна і Світ

У центрі Харкова висадили саджанці від пенсіонерки з Бурштина на Івано-Франківщині

На площі Свободи у Харкові висадили 50 саджанців гібіскусу, які подарувала пенсіонерка Надія Купренич з Бурштина Івано-Франківської області. Про це повідомляє Харківська міська рада, передає "Еспресо.Захід".

Детальніше...

Дивом вижив: у селі Мощун окупанти розстріляли 73-річного українця

Зруйноване село Мощун в Київській області, де проходила переломна битва за Київ, потроху оговтується від наслідків, залишених росіянами.

Детальніше...

Коли відкриється McDonald’s в Україні: компанія засмутила усіх своїх шанувальників

Ресторани мережі McDonald’s не працюють в Україні з першого дня повномасштабного вторгнення РФ.

Детальніше...

Замовити рекламу

Як стати журналістом

Автомагазин Автогалактика

Видавництво Лубни

Контакти

 • Адреса: 37500, м. Лубни, проспект Володимирський, 43 (вхід з двору), 2-й поверх.
 • Телефон: +38(05361)61651
 • Телефон: +38(05361)74556
 • E-Mail: Lubenschina@ukr.net

Телефони

 • Директор підприємства (редактор) (05361) 6-11-20, (05361) 6-14-58, 063-607-88-24
 • Журналіст (05361) 6-14-68
 • Головний бухгалтер (менеджер з реклами) (05361) 6-16-51, 050-261-96-96
 • Оператори комп’ютерної верстки (05361) 7-45-56

Інформація

 • - Директор підприємства (редактор): Олександр Міщенко
 • - Індекси 61247. 61501. 61502
 • - Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації ПЛ 1240-497ПР

Угода

 • - За точність викладених фактів відповідальність несе автор
 • - За зміст та достовірність інформації у рекламі відповідальність несе рекламодавець
 • - Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій
 • - Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали
 • - При використанні, або копіюванні матеріалів з сайту, посилання на сайт газети "Лубенщина" - обов'язкове!
© 2018 Газета Лубенщина. Всі права захищені.

Фотогалерея | Карта сайта | Політика конфіденційності

Пошук по сайту