ТОВ «Лубенський молочний завод» – крокуємо в майбутнє!

garmonija 15012019Інформаційним приводом прес-конференції генерального ди­ректора ТОВ «Лубенський молочний завод» Володимира Дороша, що відбулася днями, було поширення неправдивої інформації у мережі Facebook щодо невиплати заробітної плати працівникам  ТОВ «Лубенський молочний завод». Це обурило не лише власників ТМ «Гармонія», а й трудовий колектив заводу. Тож Володимир Ми­ко­лайович просто не міг не відреагувати на факт паплюження честі та ділової репутації одного з найкращих молокопереробних під­приємств Полтавщини.

Прес-конференція від­булася у конференц-залі ТОВ «Лубенський молочний завод» і викликала велику зацікавленість з боку засо­бів масової інформації не лише м.Лубни, а й Пол­тав­сь­кої області.

Найперше Володимир Дорош подякував присут­нім журналістам за увагу до підприємства, його роботи, соціальних ініціатив та при­вітав усіх з Новорічними і Різдвяними святами. Відтак перейшов до головної теми: після нового року у со­ці­альних мережах набула поширення  не­прав­дива ін­формація про те, що на заводі буцім-то не виплачена заробітна плата. Інформація  була поширена людиною, яка навіть не працювала на підприємстві. А оскільки у цій неправді паплю­житься честь трудового колективу заводу ТМ «Гар­мо­нія» його генеральний директор Володи­мир Дорош просто не міг залишатися осто­ронь.

Тож він спростував інформацію про невиплату заробітної плати,  наголосивши на тому, що вона була виплачена завчас­но, напередодні свят з тим, щоб праців­ники заводу могли підготуватися до нового року та Різдва, купити подарунки для дітей та все необхідне. Крім того на підприємстві ніколи не існувало забор­гованості, в тому числі зі сплати податків усіх рівнів. А вони, до речі, немаленькі. Так, не секрет, що у 2018 році ТОВ «Лубенський молочний завод» заплатив у бюджет міста близько 18,5 млн. подат­ків. Із них податок із заробітної плати склав 8 млн. грн., що становить близько 10% загальних подат­кових надходжень м.Лубни. Тож якби таких підприємств, як ТОВ «Лубенський молочний завод» було хоча би 10 була б зовсім інша ситуація з бюджетом. А отже, набагато розвинені­шою була інфра­структура Лубен.

– Молокозавод не лише вчасно і в повному обсязі виплачує заробітну плату, а і є одним з бюджетоутворюючих підприємств міста. Адже сплачує всі види податків, в тому числі податок на при­буток. Ця інформація відкрита. Її можна легко перевірити, – підсумував Воло­димир Дорош.

А також запевнив, що моральна відповідальність перед колективом заводу не дає йому права промовчати. Цей факт буде не лише відповідно оцінений, а й винні у розповсюдженні неправдивої інформації будуть притягнуті до відповідальності. Адже ми живемо у демократичній державі, де кожен має захищати свої права і ділову репутацію, а отже, нести відповідальність за поши­рювану інформацію.

Крім того Володимир Дорош поді­лив­ся планами на майбутнє. А вони досить ве­ликі. Це і реконструкція на ТОВ «Лу­бенський молочний завод», яка продов­жується. Вона проводиться планово, системно. Це і розширення зовнішньо­економічної діяльності. Робота ведеться у напрямку розширення ринків збуту продукції, причому в більших масштабах, ніж було досягнуто у 2018 році. 

Повертаючись до планів на майбут­нє, в цілому Володимир Дорош наголосив, що на площах Комбінату будівельних мате­ріалів планується запуск  млина з тим, щоб виготовляти якісне борошно, яке нині користується попитом за кордоном. Взагалі Україна повинна пе­реробляти зерно, а не вивозити сировину – така позиція генерального директора ТОВ «Лубенський молочний завод».

У підприємства є прекрасні партнери за кордоном. Адже ТОВ «Лубенський молочний завод» одне з небагатьох підприємств міста, якщо не єдине, продукція якого експортується у країни далекого зарубіжжя. Практично все масло, яке виготовляють на молоко­заводі, відправляють за кордон і завдяки цьому мають можливість розвивати інші напрямки виробництва. Тож постулат: якісна продукція визначає попит, тут діє безвідмовно.

Важливою складовою роботи підпри­ємства є інвестиція в кадри! Як наго­лосив генеральний директор ТОВ «Лубенський молочний завод» Воло­димир Дорош, уже сьогодні на багатьох підприємствах міста відчувається кадровий голод. Є величезний попит на фахівців робітничих та інженерних професій. А через десять років ситуація з цього питання буде взагалі критична. Бо як би хто того не хотів – люди старіють. А замінити висококласного інженера буває просто ніким. Тому вже зараз на підприємствах, що думають про май­бутнє, намагаються створювати умови, які б стимулювали молодь до здобуття затребуваних професій.

– Я завжди казав батькам: звертайте увагу на робітничі спеціальності, а не з підготовки юристів, менеджерів та інших нібито престижних професій з гучними назвами, тобто на професії, які при­ведуть людей до заводської прохідної. Україна рано чи пізно почне розвивати власне вироб­ництво, а не лише торгівлю сировиною. Тому там, де працюють підприємства, існує реальна пер­спектива. А буде затребувана спе­ціальність – буде достойний заробіток, можливість утри­мувати сім’ю. Молоді люди нормально працюватимуть, отри­му­ватимуть заро­бітну плату. Зокрема, як на ТОВ «Лубен­ський молочний завод», де вже зараз діє програма для залу­чення молодих спеціалістів «Майбутнє з Гармонією», в рамках якої підпри­ємство співпрацює з вищими нав­чальними закладами Пол­тави, Києва, інших міст. Таким чином молоді люди, які не мають можливості здобути вищу освіту в силу тих чи інших обставин можуть укласти догорів з ТОВ «Лубен­ський молочний завод», який фінан­суватиме їх навчання з необхідної на підприємстві професії і потім пра­це­влаштує випускника у себе на вироб­ництві. В нинішньому році заплановано рекон­струювати колишній гуртожиток в с.Засул­ля під малосімейні квартири з тим, щоб мати можливість надати молодим спеціа­лістам та їх сім’ям житло.

Зараз на підприємстві організовуємо відділ зовнішньоекономічної діяльності. Де знайти фахівців для роботи? Змушені запрошувати професіоналів з-за кордону. Люди приїздять з усього світу у повному сенсі цього слова: з арабських еміратів і т.д. Це тому, що не можуть знайти фахівця в Лубнах. А хотілось би, щоб на цих посадах працювали наші жителі.

Економічний розвиток дає поштовх для розвитку соціальних проектів. Для ТОВ «Лубенський молочний завод» це зокрема Центр дозвілля «Гармонія», який відвідують сотні дітлахів. Якщо бути точним, то 280 дітей і 56 дорослих. Напередодні нового року пройшли відкриті показові уроки для батьків (на кожному такому уроці зби­ралися понад 100 гостей). І хоч викладачі дуже переживали, але тим не менше діти показали високий рівень підготовки і він вражає. Є різновікові хореографічні групи. Є групи для малюків по 4 рочки. Вони теж зробили костюмовану вечірку показували свої елементи. Та що важливо Центр дозвілля відвідують не лише діти пра­цівників заводу (їх 140 – половина), а й діти жителів міста і окремих населених пунктів району. Вони також мають мож­ливість долучитися до естетичного вихо­ван­ня.

– Підприємствам завжди треба уміти поділитися своїм щастям, своєю удачею. Якщо з цих дітей хоча б один стане артистом з великої букви – це того вартує, – наголосив Володимир Дорош. – Вва­жаю, таким чином ми повинні попу­ляризувати своє місто і доводити всім, що Лубни – це одне з кращих міст Полтавщини. Тому все знаходиться в наших руках. Крім того активно діє спортивний клуб. Волей­больна команда «Фаворит» грає у супер­лізі і, віриться, що вона себе покаже з кращого боку. Наступний со­ціальний проект – будівництво спортивного комплексу і басейну в місті Лубни.

Володимир Миколайович ви­словив переконання, що спортивний комплекс буде обов’язково побудований. А волей­больна команда «Фаворит» отримає прекрасну базу для проведення трену­вань та ігор в Лубнах.

– Впевнений, що ми реалізуємо плани, які намітили, – сказав він. – Ми обов’язково повинні звертати увагу на соціальну ситуацію в країні, на со­ціальні проекти. Соціально відпо­відальний бізнес – це бізнес, який має величезні перспективи у майбутньому.

Також ТМ «Гармонія» часто допо­магає людям, особливо дітям, які потра­пили у складні життєві обставини, по­в’я­зані з хворобою, травмами. Підтри­мує родини, у яких трапилося горе. Неод­но­разово допомагали місту під час похо­вання загиблих воїнів АТО, надання мате­ріальної підтримки ро­динам загиб­лих.

Продовжують традицію підтримки людей, які раніше працювали на заводі, віддали йому свої сили та частину життя, створили базу підприємства. Вони будували і розвивали вироб­ництво. Тож нинішні працівники вдячні їм за под­вижницьку працю в ім’я сьогодення. Зокрема, у 2018 році видано молочних пайків на суму понад 30 тисяч гривень, а на початку нинішнього молочні набори отримали 128 пенсіонерів.

– Якісна продукція, не зважаючи на те, що б там не говорили, що б не писали, залишається продукцією, яка корис­тується попитом, – переконаний Воло­димир Дорош. – І цим сказано все. ТМ «Гармонія» – одна з кращих торго­вельних марок в Україні, тому що завдяки титанічній праці трудового ко­лективу, тих, хто працював протягом усіх 80-ти років його історії, випус­кається  натуральна молочна про­дукція. Адже в першу чергу її спо­живають діти. Горд­жуся торго­вельною маркою «Гармонія», горд­жуся трудовим колективом. Тож незва­жаючи на всі негаразди, бачу своє майбутнє і май­бутнє своїх дітей тільки в державі Украї­на. А майбутнє країни – в дітях. Тому і відкрив Центр твор­чості. Роблю це тому, що маючи можливості, вважаю обо­в’язком  допо­могти не лише дітям працівників, які працюють на наших заводах, а й іншим гармонійно розви­ватися. Переконаний, що навіть у капіталістичній державі кожній дитині, незалежно від мате­ріального стану її батьків, ми повинні давати можливість вийти в люди.

Насамкінець Володимир Дорош побажав всім миру, злагоди, розу­міння і щоб незалежно від політичної скла­дової нашого життя, зусилля її громадян були спрямовані на розбудову дер­жави Україна.

Олександр МІЩЕНКО.

Календар свят

Липень, 2024
ПнВтСрЧтПтСбНд
1
День архітектури україни. Іменини Дем'яна.
234
День Національної поліції України.
Іменини святкує Марта.
56
Всесвітній день поцілунку.
7
891011
Іменини Ольги.
121314
15
День українських миротворців.
Іменини Володимра.
16
День бухгалтера в Україні.
17
Іменини святкує Марина.
181920
Іменини святкує Ілля.
21
222324
Іменини святкують Христина, Борис, Гліб.
252627
День медика.
28
Хрещення Київської Русі-України (День державності).
2930
Міжнародний день дружби.
31    

Онлайн-передплата

Лубенщина онлайн-передплата

Реклама

Замовити рекламу

Як стати журналістом

Привітання в газеті

Видавництво Лубни

Погода

Погода

Курс валют

Контакти

 • Адреса редакції: 37500, м. Лубни, проспект Володимирський, 43 (вхід з двору), 2-й поверх.
 • Телефон: +38(05361)61651
 • Телефон: +38(05361)74556
 • E-Mail: Lubenschina@ukr.net

Телефони

 • Директор підприємства (редактор) (05361) 7-45-56
 • Головний бухгалтер (менеджер з реклами) (05361) 6-16-51

Інформація

 • - Директор підприємства (редактор): Олександр Міщенко
 • - Індекси 61247. 61501. 61502

Угода

 • - За точність викладених фактів відповідальність несе автор
 • - За зміст та достовірність інформації у рекламі відповідальність несе рекламодавець
 • - Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій
 • - Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали
 • - При використанні, або копіюванні матеріалів з сайту, посилання на сайт газети "Лубенщина" - обов'язкове!