Де в Лубнах розводять фазанів?

lis 12092019 6Ліс – це не просто дерева. Це перш за все пре­красний, здатний до відтворення природний ком­плекс, надійний екологічний щит, який захищає і забезпечує охорону здоров’я людини. А тому про­фесія лісівника – одна з найважливіших. Адже сьо­годні, як ніколи, важливо розширювати лісові на­сад­ження, зберігати їх для прийдешніх поколінь, яко­мога раціональніше використовувати природні ба­гат­ства задля розвитку і процвітання нашого краю.

Тож напередодні про­фе­сійного свята – Дня пра­ців­ника лісу вдалося по­бували у одному з під­роз­ділів Дер­жавного під­при­ємства «Лу­бен­ський ліс­госп». На те­риторії При­міського ліс­ни­цтва, яке розташоване по­близу Лу­бен, панує іде­аль­ний по­рядок. Площа ліс­ництва складає 4 тисячі 50 гекта­рів, розподілених на шість май­стерських діль­ниць. І з усім цим справ­ляється ліс­ни­чий Примі­сь­кого лісниц­тва Се­р­­гій Сав­ченко. Він люб’язно по­казав базовий лісовий розсад­ник, де ви­рощують посад­ковий мате­ріал для всього підприєм­ства. А це сосна, дуб зви­чайний, дуб чер­воний, горіх чорний, акація, маслина. А по­рівняно не­давно, з 2014 року, тут поча­ли займатися ще й деко­ративним по­сад­ковим мате­ріалом для ре­алізації його населенню, а також обсад­ження на своїх територіях.lis 12092019 5

lis 12092019 4

Для вирощування по­сад­­кового матеріалу є теп­лиці. Одна – для зеленого черен­кування (черенкують деко­ративний посадковий мате­ріал). Друга – для ви­ро­щування вільхи, берези, сосни, яким потрібний для проростання особливий мік­ро­клімат. Та і ви­ро­щу­вання цих культур потребує особ­ливого догляду, бо­ротьби з хворобами і т.д. Решта ку­льтур виро­щу­єть­ся у роз­саднику просто не­ба.lis 12092019 3

У середньому за рік під­приємство вирощує бли­зько 120 тис. штук сіянців сосни звичайної, 100 тис. сіянців дуба звичайного, 40 тис. сіянців дуба червоного, 20 тис. ясе­на звичайного, 40 тис. сіянців акації бі­лої та близько 40-50 тис. сіян­ців інших лісоутво­рюючих порід дерев та ку­щів (бере­за, вільха, клен, горіх чор­ний, липа, горо­бина, би­рючина, маслина вузько­листа, та інші).

З 2014 року підпри­єм­ство займається вирощу­ванням декоративних рос­лин для озеленення тери­торій. У рік вирощується близько 10 тис. штук (туя за­хідна, смарагд, різні фор­ми ялівцю, самшит, тро­ян­ди).

Ведеться також вели­чезна робота зі створення лісових культур на зрубах. Так, тільки за останні три роки лісівниками створено лісових культур в ДЛФ (на зрубах): по лісгоспу 2017 р. –13,04 га, 2018 р. – 14,0 га, 2019 р.– 15,6 га. Всього – 42,64 га. Відбувається та­кож створення нових лісів на землях непридатних для сільського господар­ства. Таких площ створю­єть­ся по лісгоспу в межах 20 га в рік: 2017 рік – 20,2 га, 2018 рік – 20,0 га, 2019 рік – 21,0 га. Всього – 61,2 га. Та лісо­роз­ведення – це не лише ви­сад­жування сіянців і проведення догля­ду, це і охорона лісо­вих насаджень від незакон­них рубок, пожеж.

Щороку підприємство проводить догляди за міне­ралізованими проти­пожеж­ними смугами протяжністю 2200 км.lis 12092019 2

Водночас Державне під­при­­ємство «Лубенський ліс­госп» з 2014 року займа­є­ться не лише розве­ден­ням лісу, а ще й розве­денням тварин. Тоді було створено вольєрне госпо­дар­ство, яке діє до сьо­годні. Ним опіку­ється між­ра­йонний мислив­ство­зна­вець Во­ло­димир Плема. Розпо­чи­нали з од­ного во­льє­ра. Те­пер мають 6. Зай­ма­ються чо­тирма ви­дами тварин. Це як по­пу­лярні для мис­ливства види качка дика, заєць-ру­сак, так і аль­тер­нативні кріль дикий євро­пейський і фазан мис­лив­ський та ру­мунський, яких немає у природі та які пла­нують розвести в райо­ні. На сьо­годні у вольє­рах утри­му­ється певне пого­лів’я зайця-русака, якого випус­кають у мис­ливські угіддя, та маточ­не пого­лів’я качки – 50 голів. Це дає мож­ливість випус­ка­ти ко­ж­­ного року 200 голів мо­лод­няка качки у дику природу. Вони беруть участь у полю­ванні, від­літають у вирій, а на­весні повертаються на­зад.

lis 12092019 1Успішно проходить та­кож випуск у природу кроля дикого європейського. Зді­й­­снено розселення цього виду в Калайдинцівській сільській раді. Фазан – та­кож один із перспективних пернатих, які здатні посе­литися і жити у природі. Для нашої території лісо­степу – дуже хороший птах. Тож у Приміському ліс­ництві ство­рено необхідні умови для того, щоб його утримувати і розводити. І хоч тваринами не так про­сто займатися, та Держ­лісгосп іде на це, щоб по­пов­нити дер­жав­ний мис­ливський фонд об’єктами для полювання.

Насамкінець головний лісничий ДП «Лубенський лісгосп» Юрій Крекотень також долучився до при­вітань з Днем працівника лісу. Він побажав лісівни­кам та всім причетним до бла­городної справи виро­щу­вання і догляду за лісо­вими масивами нашого краю міц­ного здоров’я, родинного щастя, вагомих трудових здобутків, удачі та благо­получчя.

Олександр МІЩЕНКО.

 Знімки автора.

 

Календар свят

Червень, 2024
ПнВтСрЧтПтСбНд
     1
Міжнародний день захисту дітей.
2
3456
День журналіста.
789
Міжнародний день друзів.
10111213
Вознесіння Господнє.
14
Всесвітній день донора.
1516
1718
День батька.
192021
День літнього сонцестояння.
2223
Трійця, Зелені свята (православні).
24
Іменини Івана.
25262728
День Конституції України.
29
Іменини Петра і Павла.
30

Онлайн-передплата

Лубенщина онлайн-передплата

Реклама

Замовити рекламу

Як стати журналістом

Привітання в газеті

Видавництво Лубни

Погода

Погода

Курс валют

Контакти

 • Адреса редакції: 37500, м. Лубни, проспект Володимирський, 43 (вхід з двору), 2-й поверх.
 • Телефон: +38(05361)61651
 • Телефон: +38(05361)74556
 • E-Mail: Lubenschina@ukr.net

Телефони

 • Директор підприємства (редактор) (05361) 7-45-56
 • Головний бухгалтер (менеджер з реклами) (05361) 6-16-51

Інформація

 • - Директор підприємства (редактор): Олександр Міщенко
 • - Індекси 61247. 61501. 61502

Угода

 • - За точність викладених фактів відповідальність несе автор
 • - За зміст та достовірність інформації у рекламі відповідальність несе рекламодавець
 • - Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій
 • - Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали
 • - При використанні, або копіюванні матеріалів з сайту, посилання на сайт газети "Лубенщина" - обов'язкове!